Podziękowanie

Serdeczne podziękowanie dla Pana Tomasza Wójtowicza Radnego Gminy Myślenice ,
za szybkie i skuteczne załatwienie problemu związanego z bezpieczeństwem osób korzystających z przystanku przy skrzyżowaniu drogi na Bulinę i na cmentarz.
Zimą samochód uszkodził barierę mostku na rzece Buliniance , oraz tablicę ogłoszeń.
Poproszony o interwencje Pan Tomasz tym problemem się zajął w bardzo krótkim okresie sprawa została załatwiona /naprawione uszkodzenia/.
Bardzo potrzebni są tacy ludzie, którzy potrafią się zająć nawet małymi sprawami, szkoda
tylko, że Pani Sołtys przejeżdżająca prawie codziennie nie zauważyła tego problemu.

Otwarcie zaplecza boiska sportowego LKS Wrzosy Osieczany

W dniu 14 lipca 2012 nastąpiło uroczyste otwarcie zaplecza socjalnego oraz szatni klubu sportowego LKS Wrzosy Osieczany. Zdjęcia poniżej przedstawiają stan jaki był przed wybudowaniem nowych szatni oraz obecny.

Wśród zaproszonych gości byli min. burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Maciej Ostrowski, Józefa Wójtowicz – sołtyska wsi Osieczany, Jerzy Grabowski – przewodniczący Rady Miejskiej, Jan Podmokły – radny, Tomasz Wójtowicz – radny oraz Marcin Żyła – naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieczanach.

 

Osieczany – Myślenice

Osieczany – wieś położona w Dolinie Raby, na prawym brzegu, jej zabudowa rozciąga się pasem od skraju terenu zalewowego w górę stoku Uklejna. Pod względem administracyjnym wchodzi w skład gminy Myślenice. Nazwa miejscowości pochodzi od słowa „osiek”, które w języku staropolskim oznaczało warowne miejsce otoczone palisadą. Wieś wchodziła bowiem niegdyś w system istniejących tu warowni, zwanych „broną myślenicką”.

Historia. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1234 roku, kiedy to Teodor Gryfita, wojewoda krakowski nadał ją klasztorowi Cystersów ze Szczyrzyca. Miejscowość nosiła wówczas nazwę „Osothan”. Wkrótce jednak sołectwo trafia w ręce prywatne i w 1397 roku wieś „Osyeczany” jest w posiadaniu Tomasza Wierzynka i jego żony Rafałki. Kolejni wymieniani w źródłach właściciele to Mikołaj z Osieczan i przedstawiciele rodu Osieckich: Jan, Leonard, Stanisław i Tomasz.

W XV wieku Osieccy założyli tutaj hutę szkła, którą w 1494 roku sprzedali szklarzowi Kacprowi z Myślenic. Z czasem wróciła ona jednak w ręce Osieckich a ostatnia o niej wzmianka pochodzi z 1524 roku.

W roku 1508 Mikołaj Osiecki sprzedał wieś Mikołajowi Jordanowi – wójtowi Myślenic, ten zaś przekazał ją w spadku swemu synowi, Wawrzyńcowi Spytkowi. Na początku XVII wieku wieś wykupił Andrzej Karnkowski, wzmiankowany jeszcze jako właściciel w latach 1629-1648. W połowie wieku XIX 238-hektarowy folwark przeszedł w ręce Sobolewskich, a po nich Brzezińskich. Dwór Brzezińskich w latach 1914-1939 pełnił rolę ośrodka polskości. W okresie międzywojennym bywali tutaj przyjaciele ppłk Brzezińskiego z czasów walk w Legionach m.in. gen. Józef Haller, mjr Henryk Dobrzański ( znany później jako „Hubal”) jak również poeta Ludwik Hieronim Morstin.

W czasie II wojny światowej Osieczany były ośrodkiem ludowego ruchu oporu, a po upadku Powstania Warszawskiego w dworze w Osieczanach mieszkał kompozytor Ludomir Różycki. W 1945 roku Brzezińskim majątek odebrano iw większości został on rozparcelowany.

Zabytki. Pozostałością zespołu dworskiego jest dawna kaplica dworska, na której froncie widnieje herbowa tarcza rodu Duninów. W otoczeniu rozciąga się park z licznymi okazami starodrzewia. Zabytkową wartość ma również murowana kaplica pochodząca z roku ok. 1810, na której zaznaczono poziom wód Raby podczas powodzi z 1813 roku. Przy drodze głównej wiodącej przez wieś znajdują się kamienne figury: Pieta (1830) oraz Matka Boska Różańcowa (1833).

Notatkę opracowała mgr Krystyna Łętocha

Oprac. na podstawie następujących źródeł:
Dariusz Dyląg, Piotr Sadowski „ Beskid Myślenicki. Przewodnik”
Julian Zinkow „ Myślenice i okolice. Przewodnik monograficzny”